Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Vlada želi da u kratkom roku reši pitanje 153 preduzeća subjekata privatizacije u restruktuiranju. Međutim, od svega što se planira, pametnije bi bilo da Vlada angažuje 153 konsultanta da u roku od mesec dana urade due dilligence za svako preduzeće (provera Radulovićevih "ličnih karata"), da obave konsultacije sa zaposlenima, i tamo gde sami zaposleni hoće da nastave da rade, da im država pokloni ta preduzeća, otpiše sva državna i paradržavna (javna preduzeća, komunalne usluge, banke u državnom vlasništvu) potraživanja, a da država garantuje isplatu nedržavnih potraživanja u razumnim rokovima. A u onim firmama gde zaposleni nemaju interes da nastave da rade, odmah sprovesti postupak stečaja.