Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Aleksandar Lojpur, diplomirani pravnik, advokat, već skoro četiri decenije aktivno učestvuje u društvenom životu Jugoslavije i Srbije.

Kao student, 1978 učestvovao u pokretanju studentskog lista Pravnik, koji i danas izlazi. Učestvovao u osnivanju studenstkog kluba Bona Fides na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Jedan od osnivača prve nezavisne političke organizacije u SFR Jugoslaviji, Udruženja za jugoslovensku demokratsku inicijativu (UJDI) 1987.

Jedan od osnivača prvog nezavisnog nedeljnika "Vreme", 1988.

Član jugoslovenskog Helsinškog odbora od osnivanja, 1987.

Član Evropskog pokreta u Jugoslaviji od osnivanja 1988.g., Predsednik Beogradskog odbora tog pokreta 1989.g.

Savetnik Fikreta Abdića, Člana Predsedništva Bosne i Hercegovine, 1990.

Član Predsedništva Udruženja pravnika Srbije 1996.g.

Prvi advokat-saradnik iz Srbije u ABA/CEELI (Američko udruženje pravnika - Inicijativa za Srednju i istočnu Evropu)  programu za vladavinu zakona u SRJ, 1997.g.

Jedan od osnivača Jugoslovenskog komiteta pravnika za ljudska prava (JUKOM) 1997.

Direktor programa "Radna grupa za budućnost SRJ" (tzv. Bratislavski proces) East-West Instituta, Prag, 1999-2003.

Savetnik Koaliciji DAN (Nova Demokratija, Demokratski Centar, Demokratska Alternativa) 1999-2001.

Jedan od osnivača Igmanske Inicijative, programa regionalne saradnje za Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Srbiju i Crnu Goru, 2001-2003.

Član i koordinator Komisije za istinu i pomirenje osnovane u SRJ 2001.

Član Radne grupe za reformu krivičnog zakonodavstva (OSCE) 2003.

Član Upravnog odbora PARISS (Pokret akcionara, radnika i sindikata Srbije), od 2010. do danas.